Sa oled siin

Veebihange „Veski ja Viru tn vahelise lõigu teekatendi taastusremont”

  1. Korraldada veebihange „Veski ja Viru tn vahelise lõigu teekatendi taastusremont” hankelepingu täitmise tähtajaga ehitustööde osas 1 kuu ja garantiiaja osas 12 kuud, kokku 13 kuud.
  2. Riigihanke korraldamiseks kehtestada punktis 1 nimetatud veebihanke alusdokumendid (HD ja selle lisad kokku 26 lehel).
  3. Kinnitada hanke eest vastatavateks isikuks hankespetsialist Jüri Nael.
  4. Kinnitada punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks 30 213 eurot käibemaksuta.
  5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
  6. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaidlustuse Rahandusministeeriumi juures asuvale vaidlustuskomisjonile riigihangete seaduses sätestatud korras ja tähtajal.