Sa oled siin

Veebihanke „Pindamine” korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine

Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ning Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ § 8 lõike 1, annab vallavalitsus korralduse:
1.  Korraldada veebihange „Pindamine” hankelepingu täitmise tähtajaga ehitustööde osas 1 kuu ja garantiiaja osas 12 kuud, kokku 13 kuud.
2.  Riigihanke korraldamiseks kehtestada punktis 1 nimetatud veebihanke alusdokumendid (HD ja selle lisad kokku 26-l lehel).
3.  Kinnitada hanke eest vastatavateks isikuks hankespetsialist Jüri Nael.
4.  Kinnitada punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks 20 000 eurot käibemaksuta.