Sa oled siin

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega (Jewe kaubanduskeskus ja bussijaam)

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 17.04.2018 korraldusega nr 314 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linnas Narva mnt 8, Narva mnt 4a, Narva mnt 4k, Narva mnt 4b, Narva mnt 4n, Narva mnt 4n ja Narva mnt 4r kinnistutel (kaubanduskeskus Jewe maa-ala) ning on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu. 
Projekteerimistingimuste taotluse on esitanud Jewe Keskuse OÜ.  
Taotluse kohaselt soovitakse:
  • ümber korraldada Jõhvi bussijaama liikluskorraldus, viies busside liiklus hoone alt välja; 
  • rajada uued bussiooteplatvormid koos varikatusega;
  • sulgeda hoonealune busside läbisõit ning laiendada selle tulemusel I korruse pindala.
  • renoveerida olemasolevat kaubanduskeskust koos uue sissepääsu rajamisega ja korruste plaanilahenduse muutmisega.
Kuna uus busside ooteplatvorm on kavas rajada olemasoleva maakonnaliinide busside parkla kohale, kavandatakse pikendada ka maakonnaliinide maršruudid viies nende lõpp peatused Jõhvi raudteejaama. 
 
Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul korraldada avatud menetlusega. Avaliku menetluse käigus on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
Projekteerimistingimuste taotlusega ning projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda 
alljärgnevate linkide kaudu: 
Kehtiva detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Jõhvi valla planeeringute registris
Ettepanekud ja vastuväited eelnõu kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 11. juuniks 2018.a.
 
Projekteerimistingimuste andmine otsustatakse vallavalitsuse avalikul istungil, mis toimub 12. juunil kell 9:00 Jõhvi Vallavalitsuse väikses saalis (Kooli 2, Jõhvi). 
 
Küsimuste tekkimisel palume pöörduda vallavalitsuse arhitekti poole Teile sobival viisil:
Andres Toome
tel. 336 3771, mob. 5303 0223
vastuvõtuajad: esmaspäeviti 13:00-16:30, neljapäeviti 9:00-12:00