Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi haridus-, kultuuri- ja noorsootöö spetsialisti ametikoha täitmiseks.

Haridus-, kultuuri- ja noorsootöö spetsialisti ametikoha eesmärgiks on valla haridus-, kultuuri- ja noorsootöö valdkondade analüüsimine ja arengusuundade väljatöötamise koordineerimine. Valla haridusasutuste omavahelise ning noorsoo-, kultuuri- ja sporditööd tegevate asutuste ja organisatsioonide koostöö loomine ja arendamine.
 
Kandidaat peab:
 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama kõrgharidust, soovitatavalt pedagoogilist;
 • omama eelnevat töökogemust hariduse alal vähemalt üks aasta;
 • olema õppimisvõimeline ja -tahteline;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 • oskama kasutada arvutit sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega; heatahtlik, algatus- ja vastutus-võimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes ja -tingimustes;
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (diplom koos akadeemilise õiendiga vms);
 • elulookirjeldus koos teenistuskäiguga;
 • motivatsioonikiri teenistusest haridus-, kultuuri- ja noorsootöö spetsialistina (mitte pikem kui üks A4 formaadis lehekülg);
 • muud dokumendid, mida kandideerija peab oluliseks.
 
Konkursi kontaktisik on Riina Sooäär.
 
Tööle asumise aeg – esimesel võimalusel.
 
Haridus-, kultuuri- ja noorsootöö spetsialisti ametijuhendiga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuse kodulehel www. johvi.ee.
 
Kandideerimiseks tuleb dokumendid esitada hiljemalt 18. mai 2018: elektroonselt (avaldus digitaalallkirjastatult) aadressile johvi@johvi.ee või kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595.
Lisainfo johvi@johvi.ee või 5333 1245.
Undefined