Sa oled siin

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse õhusaasteloa taotluse

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ OSO Factory (registrikood 14151010, aadress Katusepapi 6, Tallinn, 11412 Harju maakond) 28.03.2018 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste (edaspidi LHK) projekti (dokumendid on kättesaadavad Jõhvi Vallavalitsuse dokumendisüsteemis http://wd.johvi.ee/?page=pub_view_dynobj&pid=1918875&tid=1475&u=20180410... )
 
Ettevõte taotleb tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba. OÜ OSO Factory tootmisterritoorium asub Kohtla-Järve linnas aadressil Ritsika vkt 3 (katastritunnus 32208:001:0014) ja Jõhvi vallas Kose külas Killustiku kinnistul (katastritunnus 25201:008:0069).
 
Käitise kavandatavaks tegevuseks on põlevkiviõli tootmine ja turustamine. Kõigepealt transporditakse põlevkivi kuivatisse, seejärel täidetakse utmisseadmed, kuumutamisel tekkiv auru-gaasisegu kondenseeritakse ja seejärel eraldatakse põlevkiviõli, pürogeneetiline vesi ja põlevkivigaas. Põlevkivigaas ja utmisel tekkiv poolkoks põletatakse põletusseadmes, et saada kuivatamiseks vajalikku soojusenergiat. Põlevkiviõli pumbatakse vastavatesse mahutitesse. Käitises kasutatava seadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 5 MWth.