Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

Lastekaitse spetsialisti ametikoha eesmärgiks on lapse seaduslike õiguste kaitse ja huvide esindamine tema heaolu ja eakohase arengu tagamiseks.
 
Nõuded kandidaadile: 
 • sotsiaaltöö kõrgharidus;
 • alusteadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • varasem kogemus laste ja peredega töötamisel;
 • teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst;
 • hea meeskonnatöö oskus;
 • baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemis-ja kuulamisoskusega, heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud;
 • suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia; 
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst lastekaitse spetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Konkursi kontaktisik on Sirli Tammiste, e-posti aadress: sirli.tammiste@johvi.ee.
 
Dokumendid esitada 19. veebruariks 2018 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse lastekaitse spetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3751 või 53474238.
 
Pakume:
 • Motiveerivat töötasu;
 • võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste (sh töönõustamise) võimalusi;
 • tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi.
 
Kui oled elurõõmus, valmis väljakutseteks lastekaitsevaldkonnas, Sa ei pelga töös ettetulevaid raskusi ning Sul on eluterve huumorimeel oled väga oodatud liituma meie meeskonnaga.
Undefined