Sa oled siin

2018. a segapakendi vedu

Jõhvi vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "2018. a segapakendi vedu" ja kutsub potentsiallseid pakkujaid esitama pakkumus 30. jaanuaril 2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:

1. Korraldus 

2. Hankedokument

3. Vormid 

4. Hinnapakkumus

5. Tehniline kirjeldus

6. Hankeleping

Küsimused ja vastused:

Täpsustus maksumuse esitamise kohta: tellija reservi kohale kirjutab pakkuja mitte 0 vaid väärtuse 10 % ühe segapakendimahuti tühjendamise hinnast, nii nagu küsitud on. Tabeli lõpus võtab pakkuja vastavalt lepingu hinna kokku. Lepingu hind sisaldab ka tellija reservi, nii nagu hangete osas maksumust ka riigihangete registrile esitatakse.

Küsimus:

Kui pakkumuse hind on esitatud eeldusel, et kogutakse ainult segapakendeid, siis kas on teenuse osutajal õigus jätta kogumisvahend teenindamata või rakendada kallimat teenuse hinda, kui tühjendatavast kogumisvahendist avastatakse ja fikseeritakse kõrvalisi jäätmeid, mis ei ole pakendid (tõendades jäätmete mittevastavust fotoga)? 

Vastus:

Eelnevatel aastatel pole meid nimetatud probleemist teavitatud. Nimetatud olukorra lahendamiseks on ette nähtud tellija reserv. Olukord tuleb igal konkreetsel juhul fikseerida ja näidata arves reservi kasutamine ja tõendada aktiga, mille juurde on lisatud fotod.
Veebilehele on täiendavalt lisatud ka vastus esitatud küsimusele. 

Küsimus:

.Kas sobiva teenindamise nädalapäeva võib teenuse osutaja ise valida kooskõlastades see tellijaga? 

Vastus:

Nädalapäeva võite ise määrata, aga veopäev peaks olema 1 kord kahe nädala jooksul ning ei tohiks langeda kahele järjestikusele nädalale.

Küsimus:

Kuidas arvestada Lepingu hind kokku (käibemaksuta) …………… €?
Sest et meil on vaja teada palju tühjendused aastas tuleb. 

Vastus:

Tühjenduste arvu ja selle põhjal ka lepingu hinna saate arvutada tehnilises kirjelduses toodud andmete alusel.