Sa oled siin

Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja projekteerimistööd

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja projekteerimistööd" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama pakkumus 31. jaanuaril 2018 kella 11:00ks

Dokumendid:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Hinnapakkumus

4. Hankelepingu projekt

5. Tehniline kirjeldus

6. Veebihanke dokument

Märkus: VHD lisa 4  tehniline kirjeldus projekteerimise lähteülesanne punktis 1.7 viidatud lisa 1.5 on tegelikult lähteülesande punkt 6 - energiatõhususe tegamise tabel

Küsimused-vastused.

1. Küsimus: Tehnilises kirjelduses on viide, et projekteerimistööde aluseks võib kasutada Restor ASi poolt koostatud projekti. Seoses sellega palume Teil saata Restor ASi poolt koostatud projekti joonised, et oleks võimalik hinnata täpsed projekteerimistööde mahud. 

Vastus: Riputame projekti üles esimesel võimalusel, hiljemalt homme.

Lingid Restori projketile:https://pilv.johvi.ee/index.php/s/vQixe7aqNaHmOKE

https://www.dropbox.com/sh/05vqxzy98r1vqob/AACo78cXsgECpmLlKq4dAjIwa?dl=0

2. Küsimus:

Palun selgitust töö tähtaegade üle.Lepinguprojekti punktis 3.2 on öeldud, et Töövõtja annab eelprojekti koos selle alusel koostatud kululoendiga (ehitusmaksumuse kalkulatsiooniga) tellijale üle hiljemalt 25 päeva peale lepingu allkirjastamist. Punktis 5.3.1 on öeldud, et Tellija on kohustatud viie (5) tööpäeva jooksul pärast töö osa esitamist ja kümne (10) tööpäeva jooksul pärast valmis töö üleandmiseks esitamist, esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla tööde aktile; Lisaks on punktis 3.4 öeldud, et punktides 3.2 ja 3.3 nimetatud tööd loetakse lõpetatuks ja vastav ehitusprojekti staadium üleantuks pärast töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist poolte poolt. See tähendab, et kõikide uuringute teostamiseks (konstruktsioonide uuring, hoone üle mõõtmine, võimalik konstruktsioonide avamine, valgustugevuse mõõdistus, olemasolevate valgustite kontroll, valgustugevuse mõõtmine jne.), lahendusvisiooni koostamiseks, selle kooskõlastamiseks Tellijaga ja eelprojekti ning kululoendite koostamiseks vormistamiseks on tegelikult aega 20 päeva. Sellise ajaga ei ole võimalik nõutud uuringuid, eelprojekti ja kululoendeid kvaliteetselt vormistada, kuna kõik eelpool mainitud tegevuses sõltuvad üksteisest ja neid ei ole võimalik kvaliteetselt teostada ilma, et eelnev etapp valimis poleks. Meie nägemusel kulub uuringute ja eelprojekti vormistamiseks kõige paremal juhul kaks kuud. Põhiprojekti tähtaeg võiks jääda 65 päeva (90-25) eelprojekti üleandmisest. Palume võimalusel tähtaegu korrigeerida.

Vastus: Hetkel on hankijale tähtis määratud ajaks saada eelprojekt koos kululoendiga, mis vastaks eelprojekti detailsusele. seega eeldam, et eelprojketi koostamiseks täpseid uuringuid pole vaja teostada. Meie poolt nimetatud uuringud teostada põhiprojekti mahus.

Näiteks: olemasolev plaan on piisava täpsusega eelprojekti koostamiseks, põhiprojekti jaoks vaja ülemõõdistamist.