Sa oled siin

Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus õhusaasteloa menetlemine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus 11.12.2017 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/328755 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (dokumendid on kättesaadavad Jõhvi Vallavalitsuse dokumendiregistris.
Aktsiaselts Eesti Vanglatööstus omab tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba L.ÕV/328755, mis on väljastatud Ida-Viru maakonnas Jõhvi vallas Jõhvi linnas Ülesõidu 1 (katastritunnus 25301:012:0005) kinnistul asuvale käitisele. Saasteloa muutmist taotletakse, sest ettevõte plaanib kasutada uusi värve ja lahusteid ning suurendada kasutavate kemikaalide kogust. Metall- ja puitkonstruktsioonide värvimisel, kruntimisel ja viimistlemisel ning seadmete pesemisel kasutatavate kemikaalide planeeritud maksimaalne kogus aastas on 6,838 tonni. Summaarne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus kemikaalides on 4,574 tonni aastas.