Sa oled siin

Tõendi väljastamine

Eesti perekonnaseisuasutuses toimunud perekonnasündmuse kohta väljastatakse isikule (isikut tõendava dokumendi esitamisel) tema enda, tema alaealise lapse või eestkostetava kohta kinnitatud väljavõttena tõend.

Igal avaldajal on õigus saada tõend perekonnasündmuse kande kohta. Esmane tõend väljastatakse 14 päeva jooksul kande tegemisest arvates. Avaldaja soovi korral väljastab perekonnaseisuasutus esmase tõendi vahetult pärast perekonnasündmuse kohta kande tegemist.

Korduva tõendi väljastab Jõhvi Vallavalitsus isiku esitatud perekonnasündmuse tõendi väljastamise avalduse alusel. Avalduse võib esitada ka esindaja kaudu. Esindusõigus antakse kirjaliku volitusega.

Esmane tõend väljastatakse tasuta. Korduva tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Tõendit on võimalik taotleda ka teabevärava eesti.ee kaudu.

 

Tõend väljastatakse kohale tulles üldjuhul kohe. Vastuvõtuks aegu ei broneerita – teenindus toimub elavas järjekorras.

Tõendi väljastamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus:

 • abieluvõime tõend (avalduse vorm);
 • perekonnasündmuse tõend, perekonnaseisuandmete kinnitatud või kinnitamata väljavõte (avalduse vorm).

Tõendi väljastamiseks tuleb eelnevalt tasuda riigilõiv:

 • paberkandjal abieluvõimetõend ning korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend ja soo muutmise tõend – 10 eurot;
 • korduv elektrooniline sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend ja soo muutmise tõend – 5 eurot;
 • uue isikunime andmisel paberkandjal väljavõtte korduv väljastamine – 10 eurot;
 • õigustatud huvi korral rahvastikuregistri andmete kinnitatud väljavõte või väljatrükk – 5 eurot (ühe isiku andmete kohta).

Riigilõivu saab tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele:

 • SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
 • Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Selgitusse tuleb kirjutada „Jõhvi Vallavalitsuse tõend“.

Viitenumbri lahtrisse tuleb märkida 10294002000024.

Riigilõiv peab olema tasutud enne tõendi väljastamist. Tasuda saab ka kohapeal.

Toimingust loobumise korral riigilõiv tagastatakse taotluse alusel.

Tõendi väljastamiseks saab esitada avalduse isiklikult kohale tulles järgmistel vastuvõtuaegadel:

 • esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti 9:00 – 12:00; 14:00 – 16:00
 • kolmapäeviti 9:00 – 13:00

Riiklikel pühadel, kui need satuvad vastuvõtu päevadele, vastuvõtte ei toimu.

Lisainfo: Raissa Gorski, tel 332 1222, e-post raissa.gorski@johvi.ee

Õigusaktid:

perekonnaseadus

isikuandmete kaitse seadus

perekonnaseisutoimingute seadus

riigilõivuseadus

perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu

perekonnaseisukannete tegemise ning väljatrüki edastamise ja säilitamise kord