Sa oled siin

Surma registreerimine

Isiku surma registreerimiseks tuleb seitsme päeva jooksul alates inimese surmapäevast või surnud inimese leidmise päevast esitada perekonnaseisuasutusele avaldus.

Rahvastikuregistris surmakande koostamise aluseks on ametniku poolt eeltäidetud avaldus.

Surma registreerimiseks esitab perekonnaseisuasutusse avalduse surnu abikaasa, sugulane või keegi teine, kellel on andmeid inimese surma kohta.

Surma registreerimiseks esitatakse:

  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • arstlik surmateatis;
  • surnu isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart);
  • abikaasa surma korral abielutunnistus, kui abielu andmed ei ole kantud Eesti Rahvastikuregistrisse.

Välisriigi dokument (välisriigis väljaantud abieludokument) peab olema legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega apostille, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Võõrkeelne dokument peab olema tõlgitud eesti, vene või inglise keelde notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Surma registreerimisel esitatud surnu isikut tõendavad dokumendid jäävad perekonnaseisuametisse. Kui dokument on välja antud Eestis, toimetab perekonnaseisuasutus selle politsei- ja piirivalveametile, kui välismaal, siis saadetakse see vastava riigi esindusse.

Koostatud surmakande alusel väljastatakse surmatõend.

Surma saab registreerida kohale tulles järgmistel vastuvõtuaegadel:

  • esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti 9:00 – 12:00; 14:00 – 16:00
  • kolmapäeviti 9:00 – 13:00
  • reedeti 9:00 – 15:00

Riiklikel pühadel, kui need satuvad vastuvõtu päevadele, vastuvõtte ei toimu.

Toetused

Alates 1. jaanuarist 2018 on ette nähtud matusetoetus Jõhvi vallas elanud isiku matmise kompenseerimiseks. Hetkel ei ole Jõhvi Vallavolikogu toetuse määra ja taotlemise korda kehtestanud. Korra kehtestamisel jõustatakse see tagasiulatuvalt eelnimetatud kuupäevast. Sellekohase teabe avalikustame koheselt.

Lisainfo: Ksenia Petrova, tel 332 1252, e-post ksenia.petrova@johvi.eevõi Raissa Gorski, tel 332 1222, e-post raissa.gorski@johvi.ee

Õigusaktid: perekonnaseadus, perekonnaseisutoimingute seadus, Jõhvi valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord