Sa oled siin

Tarbijakaitseamet kutsub ettevõtjaid lastekaupade ohutusele keskenduvale Suunanäitajale Narvas

23. novembril toimub Narvas tarbijakaitseameti ja Eesti kaubandus-tööstuskoja ühine infopäev ettevõtjatele, mis keskendub lastekaupade müügile, ohutusele ja turundusele seatud nõuetele. 
Infopäeval „Suunanäitaja – lastekaupade müüginõuded, ohutus ja turundus“ antakse ettevõtjaile ülevaade kehtivatest õigusaktidest ja nõuetest, millega ettevõtjad iga päev kokku puutuvad. 
Ettevõtjad saavad vastused küsimustele, millised on üldnõuded toodete ohutusele, millised on mänguasjade, lapsehooldustoodete ja lasterõivaste ohutusele ja märgistusele kehtivad nõuded. Tutvustatakse RAPEX süsteemi, mis aitab ettevõtjail ära tunda ohtlikke tooteid ja neist hoiduda. Räägitakse toodete testimisest, turult tagasi kutsumisest ja ohtlikest toodetest teavitamisest. 
Lisaks räägitakse, mida jälgida lastekaupade müügil e-poes ning mis on 14-päevane taganemisõigus ja pretensiooni esitamise õigus. Tarbijakaitseamet tutvustab ebaausate kauplemisvõtete olemust, millest kauplejatel tuleb hoiduda ning mida jälgida lastele suunatud reklaamides. Selgitatakse ka kaebuste lahendamise võimalusi. 
Infopäev on sünkroontõlkega, eesti ja vene keeles. Suunanäitaja päevakavast saab täpsema ülevaate ettekannete sisust. Infopäeva juhib tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski. 
Infopäevale saab registreeruda Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel kuni 21. novembrini (kaasa arvatud).

Osavõtutasu on 25 eurot + käibemaks, mis sisaldab jaotusmaterjale ja toitlustust. Infopäev toimub Narvas, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, aadressil Kreenholmi 45.

Департамент защиты потребителей приглашает предпринимателей на информационный день Suunanäitaja в Нарве, посвященный безопасности детских товаров
23 ноября в Нарве пройдет организованный Департаментом защиты потребителей и Торгово-промышленной палатой Эстонии единый информационный день для предпринимателей, посвященный требованиям по торговле, безопасности и маркетингу детских товаров. 
На информационном дне «Suunanäitaja – требования к торговле, безопасности и маркетингу детских товаров» предпринимателям будет представлен обзор действующих правовых актов и требований, с которыми они ежедневно соприкасаются в своей деятельности. 
Предприниматели получат ответы на вопросы о том, каковы общие требования к безопасности продукции и какие требования предъявляются к безопасности и маркировке игрушек, товаров для ухода за ребенком и детской одежды. Будет представлена система RAPEX, которая поможет предпринимателям распознавать опасную продукцию и избегать ее. Предпринимателям расскажут о тестировании товаров, отзыве их с рынка и оповещении об опасных товарах. 
Кроме того, будет предоставлена информация о том, на что стоит обратить внимание при продаже детских товаров в интернет-магазине, что представляет собой право на отступление от договора в течение 14 дней и право на предъявление претензии. Департамент защиты прав потребителей ознакомит посетителей инфодня с сутью нечестных торговых приемов и расскажет, чего торговым предприятиям следует избегать и каких принципов нужно придерживаться при создании рекламы, адресованной детям. Предпринимателей ознакомят также с возможностями разрешения жалоб. 
Инфодень проводится с синхронным переводом, на эстонском и русском языках. Подробный обзор программы инфодня Suunanäitaja можно получить из содержания докладов. Информационный день проводит Ханна Турецки, руководитель отдела потребительской политики и связей с общественностью Департамента защиты прав потребителей. 
На информационный день можно зарегистрироваться на сайте Торгово-промышленной палаты Эстонии до 21 ноября (включительно).
Плата за участие в мероприятии составляет 25 евро + НСО, в цену входят материалы для раздачи и питание. Информационный день пройдет в Нарве, в Ида-Вируском центре профессионального образования по адресу Kreenholmi (ул. Креэнхольми), 45.
Undefined