Sa oled siin

Spordiklubide taotlused 2018. aastaks

Spordiklubid saavad 2018. aastaks saab taotlusi esitada 1. novembrini 2017.
Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/423092015010?leiaKehtiv
Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas https://www.riigiteataja.ee/akt/409092015010?leiaKehtiv
Undefined