Sa oled siin

Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo kord

Jõhvi Vallavalitsus teavitab, et Jõhvi Vallavolikogu on vastu võtnud uue määruse nr 128 "Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo kord". Määrus jõustub 22.09.2017 ja sellega võib tutvuda Riigiteataja portaalis https://www.riigiteataja.ee/akt/419092017012.
Eelnimetatud eeskiri asendab järgmisi hetkel kehtivaid määrusi:
  1. Jõhvi Vallavolikogu 16.06.2011 määrus nr 71 "Jõhvi valla jäätmehoolduseeskiri"
  2. Jõhvi Vallavolikogu 15.09.2011 määrus nr 61 "Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord".