Sa oled siin

Asbesti sisaldavate ehitusjäätmete kogumine

Projekti lühikirjeldus:
Jõhvi Vallavalitsus viis Keskkonnainivesteeringute Keskuse toel ellu projekti, mille raames paigaldati valla territooriumile jäätmekonteinerid, kuhu Jõhvi valla elanikud said tasuta viia
ehitusjäätmeid, mis sisaldavad asbesti.
Konteinerid olid paigaldatud: 
  • Jõhvi kalmistu serval Edise küla pool
  • Tammikus seltsimaja vastas
  • Puru küla servas
  • Jõhvi Uikala tee servas
  • Linna külas.
 
Projekti eesmärk:
Kogumisringi oli vajalik selleks, et  vähendada keskkonnareostust looduses.
 
Tulemus:
Projekti käigus oli kogutud ja äraviidud 28,54 tn asbestisisaldavaid ehitusjäätmeid.
 
Toetuse summa: 2950,80 eur (kaasrahastaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus)
 
Projekti elluviimise aeg: 9-12 juuni 2017