Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Jõhvi Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Jõhvi Põhikooli direktori
ametikoha täitmiseks.
Direktori kandidaat peab
  • Vastama haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõikes 1 sätestatud nõuetele.
  • Omama juhtimiskompetentse järgmistes valdkondades: õpetajate, tugispetsialistide ning organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.
  • Oskama eesti keelt kõrgtasemel ja vene keelt suhtlustasandil.
  • Teadma eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtteid.
  • Oskama kasutada arvutit.
Eelistuse annab inglise keele oskus suhtlustasandil.
 
Konkursil osalejal esitada Jõhvi Vallavalitsusele järgmised dokumendid
hiljemalt *10. juuli 2017 kella 15:00ks*:
  1. kirjalik sooviavaldus koos kontaktandmetega;
  2. elulookirjeldus või CV;
  3. kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
  4. visioon Jõhvi Põhikooli arengusuundadest (sh õppeprotsessi võimalikud uuenduslikud lahendused, tehniliste vahendite ja ruumikasutuse võimalused jne);
  5. muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume saata aadressil johvi@johvi.ee või paberkandjal Kooli
2, 41595,Jõhvi.
 
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Undefined