Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Jõhvi Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks

Direktori kandidaat peab
 • Vastama haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõikes 1 sätestatud nõuetele.
 • Omama juhtimiskompetentse järgmistes valdkondades: õpetajate, tugispetsialistide ning organisatsiooni arengu juhtimine, õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine ja enesejuhtimine.
 • Oskama eesti keelt kõrgtasemel ja vene keelt suhtlustasandil.
 • Teadma eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtteid.
 • Oskama kasutada arvutit.
 • Eelistuse annab inglise keele oskus suhtlustasandil.
Konkursil osalejal esitada Jõhvi Vallavalitsusele järgmised dokumendid hiljemalt *16. juuni 2017 kella 11:00ks*:
 1. kirjalik sooviavaldus koos kontaktandmetega;
 2. elulookirjeldus või CV;
 3. kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 4. visioon Jõhvi Põhikooli arengusuundadest (sh õppeprotsessi võimalikud uuenduslikud lahendused, tehniliste vahendite ja ruumikasutuse võimalused jne);
 5. muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume saata aadressil johvi@johvi.ee või paberkandjal Kooli 2, 41595, Jõhvi.
 
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Undefined