Sa oled siin

Projekt EU50515 Puru tee läbimurde ja seonduva taristu rajamine

Projekti lühikirjeldus:
Jõhvi ja kogu Ida-Virumaa ühes logistilises ja majandusgeograafilises keskmes, Jõhvi liiklussõlme (viadukti) juures on aastakümneid olnud (tsiviil)kasutusest väljas ca 15 hektarit linnaruumi. See ala on olnud mahajäetud peale sõjaväeosa lahkumist Jõhvi linna suurima elurajooni ja hariduslinnaku otseses naabruses. Seni on puudunud majandusjõud, mis oleks suutnud luua alale infrastruktuuri, nii et selle saaks ettevõtluse ja elanikkonna hüvanguks kasutusse võtta. Seda hoolimata, et naabrusesse on rajatud nt Jõhvi Kontserdimaja ja Jõhvi gümnaasiumi uus hoone ning et tegemist on piirkonnaga, mis asub Jõhvi ja Ahtme vahelisel liiklusteljel. Käesoleva projektiga rajatakse alale korralik ligipääsutee, mis on ühtlasi ka otsepääsuks Jõhvist Ahtmesse. Rajatavast autoteest turvaliseks ülepääsuks ehitatakse kahetasandilised ristumised (kergliikluse sild ja tunnel), naabruses oleva hariduslinnaku teenindamiseks ehitatakse välja kaks parklat. Projekti elluviimine teeb võimalikuks nii järgmised era kui avaliku sektori investeeringud. Alale plaanitakse rajada kaubandus ja meelelahutuskeskus, veekeskus-jäähall ning hotell, samuti on plaanitud sealt läbi kulgema kesklinna promenaadi pikendus.
 
Projekti eesmärk:
Projekti eesmärk on tekitada ligipääs endise sõjaväeosa maaüksustele, mis teeb võimalikuks ala tuumikus olev jäätmaa võtta aktiivsesse kasutusse. Projekti laiemaks eesmärgiks on toetada Ida-Virumaa suuremate linnapiirkondade olulisemate alakasutatud alade taaselavdamist.
 
Tulemus:
Projekti tulemusena taaselavdatakse ca 155 000 m2 linnaruumi. Projekt aitab tugevdada Jõhvi kui regionaalkeskuse majanduslikku suutlikkust, loob Ida-Virumaale eeldused uute töökohtade tekkeks ning selle keskusesse uuelaadse teenindus-kaubandus ja vaba-aja keskuse loomiseks. Viimase tekkel omakorda mitmekesistub regiooni teenusspekter, üks olulisim Ida-Virumaa linnaline keskus saab omale loogilisema liiklusskeemi ning linnapiirkonna asumid saavad parema ühenduse. Tugevneb Jõhvi tõmme oma tagamaa jaoks. Projektil on toetav mõju ka keskkonnahoiule – elluviimise järgselt väheneb atmosfääri paisatava CO2 kogus, kuna lüheneb vahemaa Jõhvi ja Ahtme vahel ning kogu liiklus muutub sujuvamaks.
 
Toetuse summa: 1 938 387 EUR (kaasrahastaja: Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond)
 
Projekti elluviimise aeg: juuni 2016 – juuni 2018