Sa oled siin

Projekt EU51238 Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

Projekt eesmärgiks on läbi planeeritavate investeeringute parandada kohaliku tasandi teenuse säästlikumat korraldamist Jõhvi Lasteaiad Sipsiku majas. Laiemalt on projekti eesmärgiks tagada vastavus rahvatervist reguleerivale seadusandlikele aktidele ja ohutusnormidele lasteasutuses.
 
Projekti elluviimisega luuakse eeldused Jõhvi Lasteaiad Sipsiku maja energiatarbe märkimisväärseks vähendamiseks. Kulude vähenemine saavutatakse energiasäästliku mehaanilise ventilatsiooni väljaehitamisega. Hetkel kasutatav ehitusaegne loomuliku väljatõmbega ventilatsioonisüsteem ei taga hoones stabiilset õhuvahetust aastaringselt. Toatemperatuuriga heitõhk suunatakse hoonest välja ja heitõhus sisalduva soojusenergia tagastust ei toimu. Rekonstrueerimistööde järgselt väheneb soojusenergia kulu ventilatsiooniõhu soojendamisele. Võrreldes hetkeseisuga parandatakse lasteaia ruumide õhuvahetust mille tulemusel ka siseõhu süsihappegaasi kontsentratsioon viiakse vastavusse normidega. 
 
Toetuse summa: 80 000 EUR (kaasrahastaja Regionaalsete investeeringutoetuste programm)
 
Projekti elluviimise aeg: mai – oktoober 2017