Sa oled siin

Asbesti sisaldavate ehitusjäätmete kogumine

Jõhvi Vallavalitsus viib Keskkonnainivesteeringute Keskuse toel ellu projekti, mille raames paigaldatakse valla territooriumile jäätmekonteinerid, kuhu Jõhvi valla elanikud saavad tasuta viia
ehitusjäätmeid, mis sisaldavad asbesti (eterniit). Konteinerid asbesti sisaldavate jäätmete kogumiseks paigaldatakse 9 juunil ja viiakse ära 12 juunil.
Konteinerid paigaldatakse: 
  • Jõhvi kalmistu serval Edise küla pool
  • Tammikus seltsimaja vastas
  • Puru küla servas
  • Jõhvi Uikala tee servas
  • Linna külas.
Skeemid lisatud allpool.
Konteinerid on ettenähtud ainult asbesti sisaldavate ehitusjäätmete kogumiseks (eterniit)!
Konteineritesse ei tohi panna: muud ehitusjäätmed (nt klaas, betoon, telliskivi, asfalt, puit), muud ohtlikud ja probleemsed jäätmed (nt elektri- ja elektroonikajäätmed, värvid, lakid), olmejäätmed (sh ka suured jäätmed), pakend ja muu.
lisainfo telefonil 53096090
 
Йыхвинское волостное управление проводит, при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду (Keskkonnainvesteeringute Keskus), проект, в рамках которого на территории Йыхвинской волости устанавливаются пять контейнеров, куда жители Йыхвинской волости могут бесплатно поместить асбестосодержащие отходы (шифер). Контейнера для сбора асбестосодержащих отходов  устанавливаются 9 июня и увозятся 12 июня. Места установки контейнеров:
  • около Йыхвинского кладбища со стороны деревни Edise
  • в Таммику напротив здания клуба
  • около деревни Puru
  • около дороги на Uikala
  • в деревне Linna
Более точную информацию о местах установки контейнеров можно найти на нашей домашней страничке www.johvi.ee. Дополнительную информацию можно получить по телефону 53096090.
Контейнера предназначены только для асбестосодержащих строительных отходов  (шифер). В контейнера нельзя помещать другие строительные отходы (например стекло, бетон, кирпичи, асфальт, древесину), другие опасные и проблемные отходы (например отходы электротоваров, краски лаки), бытовые отходы (в том числе крупногабаритные), упаковку и прочее.
 
SKEEMID
Jõhvi kalmistu serval Edise küla pool
 
Tammikus seltsimaja vastas
 
Puru küla servas
 
Jõhvi Uikala tee servas
 
Linna külas