Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas Pauliku küla Sambla ja Paju kinnistute detailplaneeringu

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 4. oktoobril 2016 korraldusega nr 1916 Jõhvi valla Pauliku küla Sambla ja Paju kinnistute detailplaneeringu (koostanud Constructive OÜ, töö nr T-308-2015).
 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on katastriüksuste piiride liitmine, sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, ehitusõiguse määramine ning liikluskorralduse lahendamine.
 
Planeerimisettepanek. 
Planeeringuga on kavandatud Sambla kinnistu (katastritunnus 25201:005:0267, maatulundusmaa 100 %, pindala 10010 m²) ja Paju kinnistu (katastritunnus 25202:005:0368, maatulundusmaa 100 %, pindala 10033 m²) liitmine üheks elamukrundiks, millele  on määratud ehitusõigus kahe kuni 2. korruselise (maksimaalne kõrgus 9 m) hoone ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 500 m².  
 
Vastavus üldplaneeringule. 
Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga, mille kohaselt planeeringu maa-ala juhtfunktsioon on pereelamumaa.
 
Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Kooli 2, Jõhvi) ja Jõhvi valla planeeringute registris DP-153.