Sa oled siin

Spordiklubid saavad 2017. aastaks saab taotlusi esitada 1. oktoobrini 2016

Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas
https://www.riigiteataja.ee/akt/423092015010
(kehtima hakkab uus kord, olge tähelepanelik)

Lisa, eelisarendatavad spordialad Jõhvi vallas
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4230/9201/5010/Lisa.pdf#

Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas
https://www.riigiteataja.ee/akt/409092015010
(kehtima hakkab uus kord, olge tähelepanelik)

ANKEETIDE VORMID on lisatud:
Noorsportlase pearaha toetuse taotlus
Tippsportlase tegevustoetuse taotlus
Spordiürituste ja -projektide toetuse taotlus

Taotlused palun esitada Helen Mastile elektooniliselt helen[at]johvisport.ee
või postiaadressil Hariduse 5a, Jõhvi

Undefined