Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Tammiku aleviku Tamme tn 3 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Tammiku aleviku Tamme tn 3 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 3. oktoobrist kuni 17. oktoobrini 2016. aastal Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kella 8.00 – 16.30 ja Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi). Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-146).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk. Tamme tn 3 (25201:002:0004, maatulundusmaa 100%, pindala 2,8 ha)  kinnistu jagamine elamukruntideks, sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, kruntidele ehitusõiguse määramine ning liikluskorralduse ja haljastuse lahendamine.

Planeerimisettepanek. Detailplaneeringuga on kavandatud Tamme tn 3 kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks. Krunt Pos 1 sihtotstarve on üksikelamumaa (pereelamumaa) 100%, pindala 24954 m², ehitisealune pind kuni 350 m², elamu kõrgus maapinnast kuni 9 m ja hoonete arv kuni 4. Krunt Pos 2 sihtotstarve on üksikelamumaa (pereelamumaa) 100%, pindala 3255 m², ehitisealune pind kuni 350 m², elamu kõrgus maapinnast kuni 9 m ja hoonete arv kuni 2.

Vastavus üldplaneeringule. Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 määrusega nr 127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud maa-ala juhtfunktsioon pereelamumaa (EP) ning lubatud hoonete kõrguseks kuni 2 korrust.
 
Jõhvi Vallavalitsus korraldab Tammiku aleviku Tamme tn 3 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu 18. oktoobril 2016. aastal kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).