Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Tammiku aleviku Pupi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Tammiku aleviku Pupi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 19. septembrist kuni 3. oktoobrini 2016. aastal Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi) tööpäeviti kella 8.00 – 16.30 ja Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi). Detailplaneeringuga saab tutvuda ka Jõhvi valla veebilehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-159).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk detailplaneeringu algatamisel. Pupi kinnistu jagamine üheteistkümneks osaks, sh 9 elamumaa krunti kinnistu põhjaosas (6 krunti pindalaga ca 0,6 ha ja 3 krunti pindalaga ca 0,74 – 1,0 ha), üks elamumaa krunt Pupi kinnistu keskosas (pindalaga ca 2,24 ha) ning kruntide hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Pupi kinnistu lõunaossa jääb maatulundusmaa pindalaga ca 11,21 ha.

Detailplaneeringu eskiislahendus. Pupi kinnistu jagamine kahekümneks osaks, sh viieteistkümneks elamumaa krundiks (suurusega 2005 – 2944 m²), kaheks maatulundusmaa krundiks (suurusega 109462 ja 38709 m²) ja üheks elamu- või ärimaa krundiks (suurusega 3935 m²)
ning nendele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine.

Vastavus üldplaneeringule. Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga (kehtestatud Jõhvi Vallavolikogu 18.07.2013.a. määrusega nr. 127). Üldplaneeringu kohaselt on nimetatud kinnistu juhtotstarve pereelamumaa (EP).
 
Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla Tammiku aleviku Pupi talu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu 4. oktoobril 2016. aastal kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses (Kooli 2, Jõhvi).