Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks.

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitusseaduse ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Jõhvi vallas.

Nõuded kandidaadile:

* omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
*  omama kõrgharidust ehituse alal;
* omama ettekujutust ehitusest ning tundma vastavat seadusandlust ning soovitavalt omama töökogemust;
* valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
* oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
* olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Ehitusspetsialisti palk on 1 100 eurot.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
* kirjalik avaldus;
* ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
* elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
* motivatsioonikiri tulevasest tööst ehitusspetsialistina;
* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Natalia Agejeva, e-posti aadress natalia.agejeva@johvi.ee.

Dokumendid esitada eesti keeles 25. septembriks 2016 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse ehitusspetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi[ät]johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3747 või 5783 0278.

Undefined