Sa oled siin

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et  08.04.2017 avatakse hajaasustuse programmi 2017. a  taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni  09.06.2017.
 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
 
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 
 
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjas nr 052  „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument“, mis on kättesaadav EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades on avaldatud Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel.

Lisainfo:
Jõhvi Vallavalitsus: Eimar Aidma 336 3779, 5303 5771, eimar.aidma[at]johvi.ee, Rein Luuse 336 3745, 508 3226, rein.luuse[at]johvi.ee
Ida-Viru Maavalitsus : Galina Paaps 3321228, galina.paaps[at]ida-viru.maavalitsus.ee, Tiit Toos 3321263, tiit.toos[at]ida-viru.maavalitsus.ee


Jõhvi vallavalitsuse 2017. a korraldused:

Hajaasustuse 2017.a programmi taotluste rahuldamine:
Jõhvi vallavalitsuse 14. juuli 2017 korraldusega nr 2497 rahuldati 2017. aasta hajaasustuse programmi taotlus:
Janek Šibalov, projekt "Mõisa kinnistu biopuhasti rajamine", projekti toetus 5016,25 eurot, omafinantseeringu suurus 2507,75 eurot.


Lingid:
Jõhvi vallavalitsuse 19. aprilli 2016 korraldus  nr 1544, Hajaasustuse programmist 2016. aastal toetatavate valdkondade prioriteetsuse ja eelistatud sihtrühmade kinnitamine
Jõhvi vallavalitsuse 21. juuni 2016 korraldus nr 1734, komisjoni moodustamine
Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine:
Jõhvi vallavalitsuse 11. augusti 2016 korraldusega nr 1819 rahuldati 2016. aasta hajaasustuse programmi taotlused:
1. Vallo Räbin, projekt „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Alliku kinnistul Kahula külas“. Projekti toetus 3584 eurot, oma- ja kaasfinantseeringu suurus 1792 eurot.
2. Anneli Lamp, projekt „Nisumäe talu, Nisumäe tee 10, Kotinuka, Jõhvi vald: kanalisatsioon individuaalse biopuhasti näol”. Projekti toetus 3704 eurot, oma- ja kaasfinantseeringu suurus 1852 eurot.