Sa oled siin

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et alates 08.04.2016 avatakse hajaasustuse programmi 2016. a  taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni  09.06.2016.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjas nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument", mis on kättesaadav EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Lisainfo:
Jõhvi Vallavalitsus: Rein Luuse 336 3745, 508 3226, rein.luuse[at]johvi.ee, Eimar Aidma 336 3779, 5303 5771, eimar.aidma[at]johvi.ee
Ida-Viru Maavalitsus : Galina Paaps 3321228, galina.paaps[at]ida-viru.maavalitsus.ee, Tiit Toos 3321263, tiit.toos[at]ida-viru.maavalitsus.ee

Lingid:
Jõhvi vallavalitsuse 19. aprilli 2016 korraldus  nr 1544, Hajaasustuse programmist 2016. aastal toetatavate valdkondade prioriteetsuse ja eelistatud sihtrühmade kinnitamine
Jõhvi vallavalitsuse 21. juuni 2016 korraldus nr 1734, komisjoni moodustamine
Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine:
Jõhvi vallavalitsuse 11. augusti 2016 korraldusega nr 1819 rahuldati 2016. aasta hajaasustuse programmi taotlused:
1. Vallo Räbin, projekt „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Alliku kinnistul Kahula külas“. Projekti toetus 3584 eurot, oma- ja kaasfinantseeringu suurus 1792 eurot.
2. Anneli Lamp, projekt „Nisumäe talu, Nisumäe tee 10, Kotinuka, Jõhvi vald: kanalisatsioon individuaalse biopuhasti näol”. Projekti toetus 3704 eurot, oma- ja kaasfinantseeringu suurus 1852 eurot.