Sa oled siin

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor
Riigihalduse ministri 20. märtsi 2018 käskkirjaga nr 1.1-4/66 on kinnitatud hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks  9. aprill 2018 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 11. juuni 2018
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
EAS-i hajaasutuste programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“, mis on kättesaadav EAS-i  http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ veebilehel. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.
 
Vastavalt nimetatud määruse § 5 lg 12 on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad ja toetatavate valdkondade prioriteetsus. Jõhvi vallavalitsuse korraldus eelistatud sihtrühmade ja toetatavate valdkondade prioriteetsus kinnitamise kohta ning programmi taotluse ja hindamise komisjoni moodustamise kohta on nähtav siin
 
Lisainfo:
Jõhvi Vallavalitsus: Eimar Aidma 336 3779, 5303 5771, eimar.aidma[at]johvi.ee, 
EAS: Tiina Loorand 627 9402 tiina.loorand[at]eas.ee
 

Jõhvi vallavalitsuse 2017. a korraldused:

Hajaasustuse 2017.a programmi taotluste rahuldamine:
Jõhvi vallavalitsuse 14. juuli 2017 korraldusega nr 2497 rahuldati 2017. aasta hajaasustuse programmi taotlus:
Janek Šibalov, projekt "Mõisa kinnistu biopuhasti rajamine", projekti toetus 5016,25 eurot, omafinantseeringu suurus 2507,75 eurot.


Lingid:
Jõhvi vallavalitsuse 19. aprilli 2016 korraldus  nr 1544, Hajaasustuse programmist 2016. aastal toetatavate valdkondade prioriteetsuse ja eelistatud sihtrühmade kinnitamine
Jõhvi vallavalitsuse 21. juuni 2016 korraldus nr 1734, komisjoni moodustamine
Hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine:
Jõhvi vallavalitsuse 11. augusti 2016 korraldusega nr 1819 rahuldati 2016. aasta hajaasustuse programmi taotlused:
1. Vallo Räbin, projekt „Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Alliku kinnistul Kahula külas“. Projekti toetus 3584 eurot, oma- ja kaasfinantseeringu suurus 1792 eurot.
2. Anneli Lamp, projekt „Nisumäe talu, Nisumäe tee 10, Kotinuka, Jõhvi vald: kanalisatsioon individuaalse biopuhasti näol”. Projekti toetus 3704 eurot, oma- ja kaasfinantseeringu suurus 1852 eurot.