Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi arhitekti leidmiseks.

Arhitekti ametikoha eesmärgiks on Jõhvi valla ja linnaruumi üldise inimsõbraliku ning võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestava arhitektuurse ning visuaalse esteetilise ja kauni ilme kujundamise korraldamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast.

 

Kandidaadile esitatakse järgmised nõuded:

 • põhjalike teadmiste omamine kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;

 • kõrgem arhitektuurialane haridus või muu planeerimisalase ettevalmistusega kõrgharidus;

 • õppivimisvõimeline ja -tahteline;

 • eesti keele valdamine kõrgtasemel ning vene keele valdamine suhtlustasandil;

 • omama ruumitaju ja ruumilise ettekujutamise võimet, loomingulist ja loogilist mõtlemist ning üldistusvõimet;;

 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

 

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised eestikeelsed dokumendid hiljemalt 11. juulil 2016:

 • kirjalik avaldus;

 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (diplom koos akadeemilise õiendiga vms, võõrkeelsete dokumentide korral esitatakse juurde eestikeelne tõlge ja selgitus haridustaseme vastavuse kohta);

 • elulookirjeldus koos teenistuskäiguga;

 • motivatsioonikiri teenistusest arhitektina;

 • muud dokumendid, mida kandideerija peab oluliseks.

 

Dokumendid saata:

 • elektroonselt (avaldus digitaalallkirjastatult) aadressile johvi[at]johvi.ee;

 • kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595.

 

Ametisse asumise aeg – niipea kui võimalik.

 

Konkursi kontaktisik on Natalia Agejeva, e-post natalia.agejeva[at]johvi.ee, tel 336 3747, mob 5783 0278.

 

Arhitekti ametijuhendiga on võimalik tutvuda http://www.johvi.ee/sites/default/files/Arhitekt.pdf

Undefined