Sa oled siin

Konkurss keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks.

Keskkonnaspetsialisti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla keskkonnakaitselise tegevuse ja jäätmemajanduse korraldamine.
Kandidaat peab:

 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama erialast kõrgharidust ning soovitavalt töökogemust keskkonnakorralduse töövaldkonnas;
 • omama projektijuhtimise oskusi ja kogemust;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 • omama arvuti kasutamise oskust sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabel-töötlusprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst keskkonnaspetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Urmas Aunap, e-posti aadress urmas.aunap[at]johvi.ee.

Tööle asumise aeg 14. märts 2016 või esimesel võimalusel.

Dokumendid esitada eesti keeles 8. märtsiks 2016 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi[at]johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 509 3603.

http://www.avalikteenistus.ee/?id=44470&tpl=1092&c_tpl=1075