Sa oled siin

Koolitoetus (valla eelarveline sotsiaaltoetus)

Esimesse klassi minevatele lastele, kes omandavad haridust Eesti Vabariigi üldhariduskoolides, eraldatakse koolitoetust koolitarvete maksumuse kompenseerimiseks summas 100 eurot. Eraldatav summa kantakse toetust taotlenud lapsevanema arveldusarvele. Toetuse eraldamise aluseks on lapsevanema avaldus, kuhu on lisatud lapse sünnitunnistuse koopia, kooli poolt esitatud õppima asunud laste nimekiri ja sotsiaalkomisjoni otsus. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks. Toetuse andmise eelduseks on lapse ja ühe tema vanema (või eestkostja või ametliku hooldaja) vähemalt pooleaastane rahvastikuregistri andmetel elukoha omamine Jõhvi valla haldusterritooriumil.

Info telefonil 336 3776 Karin Orel, 333 1184 Sirle Lumiste