Sa oled siin

Psühholoogilise nõustamise teenus

Psühholoogilise nõustamise teenust osutatakse lastele, täiskasvanutele ja/või peredele vastavalt vallavalitsuse ja teenust osutava organisatsiooni vahelisele lepingule. Teenuse eest tasumise aluseks on teenust vajanud isikute nimekiri ja vastav arve. Teenuse eest tasumisel võib arvesse võtta täiskasvanud isiku omaosaluse lähtuvalt isiku või pere majanduslikust olukorrast ja valla eelarveliste vahendite piisavusest.

Info telefonil 336 3774 Pille Rüütel, 336 4777 Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus