Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi lasteasutuse Jõhvi Lasteaiad direktori ametikoha täitmiseks

(VV 26.05.2015 korraldus nr 870)

Jõhvi Lasteaiad on Jõhvi Vallavalitsuse hallatav koolieelne lasteasutus, mille koosseisu kuulub kolm maja (2013. aastal ühendati Jõhvi kolm lasteaeda üheks asutuseks).

Kandideerijale esitatavad nõuded:

  • vastavus haridusministri 26. augusti 2002. a määrusega nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §-s 3 kehtestatud nõuetele,
  • koostöövõime, analüüsi- ja planeerimisoskus,
  • arvuti kasutamise oskus,
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele ja vähemalt ühe võõrkeele (inglise või saksa keel) oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega.

Kandideerijatel esitada:

  • kirjalik avaldus,
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
  • motivatsioonikiri tulevasest tööst direktorina,
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 12. juuniks 2015 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi märgusõna „Lasteaia direktori konkurss“ või e-posti aadressil johvi@johvi.ee.

Täiendav info 5284370 või tiina.kullama@johvi.ee