Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumise korras korteriomandi aadressil

1. Jõhvi vallas, Kose külas, Aia tee 9 (katastritunnus 25201:008:0107) asuvad korteriomandid nr 1 – 35,3 m², nr 2 – 38,0 m², nr 3 – 38,1 m², nr 5 – 20,9 m², nr 6 – 17,6 m², nr 7 – 26,6 m², nr 8 – 34,3 m²) ja mitteeluruum (M1 – 63,2 m²) järgmistel tingimustel:
1.1  korteriomandid ja mitteeluruum müüakse tervikvarana;
1.2  kogu vara alghind on 5 400 eurot;
1.3  tagatisraha suurus 100 eurot;
1.4  enampakkumise viis – kirjalik;
1.5  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
1.6  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
1.7 notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida kahe nädala jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

2.  Kirjalikus pakkumises tuleb esitada:
2.1  vormikohane avaldus (lisatud):
2.2  tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
2.3  Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.
3. Pakkumised esitada (kirjalikult) suletud ümbrikus Jõhvi Vallavalitsusele või saata postiga aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, hiljemalt 28. mai 2015 kella 10:30ks. Ümbrikule tuleb märkida:
3.1  pakkuja kontaktandmed;
3.2  objekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
3.3  hoiatusmärge „Mitte avada enne 28.05.2015 enampakkumise avamist!“

4.  Pakkuja võib ühe objekti kohta teha ühe pakkumise. Mitme pakkumise korral ei arvestata selle pakkuja ühtegi pakkumist.

5.  Jõhvi vallas, Kose külas, Aia tee 9 asuvate korteriomanditele nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ja mitteeluruumi M1 tehtud kirjalikud pakkumised avatakse 28. mail 2015 Jõhvi Vallavalitsuse (Kooli 2) I korruse nõupidamiste ruumis algusega kell 11:00. Pakkumiste avamine on avalik.

Tagatisraha peab olema makstud enne enampakkumise algust Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele
nr Swedbank EE722200221010951025.

Informatsioon vara kohta vallavara spetsialisti Jevgeni Fedorenko telefonil 58542732 või e-postil jevgeni.fedorenko@johvi.ee

Pakkumiste avamine on avalik.
Avalduse vorm Jõhvi valla interneti leheküljel

Avalduse vorm (*.odt)(*.pdf)


PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saab alla
laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice kontoritarkvara, mida on võimalik alla laadida aadressilt http://www.libreoffice.ee/, samuti võib kasutada Google Docsi http://docs.google.com või OpenOffice http://download.openoffice.org/

Undefined