Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi ehitusspetsialisti ametikoha täitmiseks

Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on ehitusseaduse ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Jõhvi vallas.

Nõuded kandidaadile:

 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama vähemalt keskeriharidust ehituse alal või õppima ehituseriala viimasel kursusel;
 • omama ettekujutust ehitusest ning tundma vastavat seadusandlust ning soovitavalt omama töökogemust;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst ehitusspetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Märt Marits, e-posti aadress mart.marits[ät]johvi.ee.

Dokumendid esitada eesti keeles 8. aprilliks 2015 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse ehitusspetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi[ät]johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 556 20151.

http://www.avalikteenistus.ee/?id=43639&tpl=1092&c_tpl=1075

Undefined