Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi sotsiaaltoetuste spetsialisti ametikoha täitmiseks

Sotsiaaltoetuste spetsialisti ametikoha eesmärgiks on üksikisikute või perekondade toimetuleku toetamine sotsiaalhoolekande seaduse ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidega ettenähtud sotsiaaltoetuste määramise ja maksmisega.

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltöö kõrgharidus;
 • teadmised aluspõhimõtetest töös sotsiaalabi vajavate inimestega;
 • eelnevas töös aktiivne suhtlemiskogemus inimestega vähemalt 5 aastat;
 • baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine kõnes ja kirjas;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemisoskusega; heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst sotsiaaltoetuste spetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Sirli Tammiste, e-posti aadress: sirli.tammiste[ät]johvi.ee.

Dokumendid esitada 20. märtsiks 2015 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaaltoetuste spetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi[ät]johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3751 või 534 74238.

Undefined