Sa oled siin

Tammiku aleviku, Tamme tn 3 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla, Tammiku aleviku, Tamme tn 3 krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 8. jaanuaril 2015 kell 13.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis (Kooli 2, Jõhvi). Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 30. detsembrist 2014 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris (DP-146).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tamme tn 3 kinnistu jagamine elamukruntideks, sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ning kruntidele ehitusõiguse määramine ning liikluskorralduse ja haljastuse lahendamine. Planeeritav ala hõlmab Jõhvi vallas, Tammiku alevikus, Tamme tn 3 kinnistut ja osaliselt kinnistuga piirnevat Tamme tänava maa-ala. Planeeritava ala suurus on ca 3,2 ha.