Sa oled siin

Pauliku küla, Turbakelu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamise kehtetuks tunnistamine

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu 14.10.2014 otsusega nr 75 tunnistati kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 21. augusti 2008 otsus nr 244 „Jõhvi valla Pauliku küla Turbakelu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine”.
Otsusega on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Kooli 2, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.