Sa oled siin

Jõhvi linna, Tartu mnt 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 1. aprilli 2014 korraldusega nr 188 Jõhvi linna, Tartu mnt 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu lahendusega nähakse ette Tartu mnt 29 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine ärimaaks ning ehitusõiguse määramine olemasoleva hoone juurdeehituseks ja uue hoone püstitamiseks. Planeeritav ala hõlmab Tartu mnt 29 krunti (katastritunnus 25301:007:0068) ja läheduses asuvat Tartu maantee maa-ala. Planeerinugala suurus ca 4700 m². Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu kehtestamise korraldusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Kooli 2, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee / avaleht / planeeringute register / valida vastav planeering – DP-137).