Sa oled siin

Arengukava

16. augustil 2018. a algatas Jõhvi Vallavolikogu otsusega nr 69  “Jõhvi valla arengukava 2018-2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2018-2021” muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimub18. augustist kuni 1. septembrini 2018 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Ettepanekuid on võimalik esitada kirjalikult avalikustamisperioodi jooksul Jõhvi Vallavalitsusele aadressil 
Kooli 2, 41595 Jõhvi või e-posti aadressil johvi@johvi.ee. Avalik arutelu toimub 5. septembril 2018 kell 15.00 Jõhvi Vallavalitsuses.

 
14. septembril 2017. a algatas Jõhvi Vallavolikogu “Jõhvi valla arengukava 2017-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2017-2020” muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 16. kuni 30. septembrini 2017 vallavalitsuses ja veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 3. oktoobril.

 

25. augustil 2016. a algatas Jõhvi Vallavolikogu “Jõhvi valla arengukava 2015-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2016-2019” muutmise. Muutmise avalik väljapanek toimus 29. augustist kuni 12. septembrini 2016 vallavalitsuses ja veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 13. septembril. Avaliku väljapaneku ega avaliku arutelu jooksul uusi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud on kajastatud komisjonide protokollides.15. septembril 2016. a kinnitas volikogu määrusega nr 99 Jõhvi valla arengukava 2017 - 2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020.
 


27. augustil 2015. a algatas Jõhvi Vallavolikogu Jõhvi valla arengukava 2014 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015 – 2018 muutmise. Muutmisettepanekute avalik väljapanek toimus 1. kuni 15. septembrini vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee ning avalik arutelu 21. septembril vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ega avaliku arutelu jooksul uusi ettepanekuid ei laekunud. Volikogu komisjonides tehtud ettepanekud on kajastatud komisjonide protokollides.
15. oktoobril 2015. a kinnitas volikogu määrusega nr 68 Jõhvi valla arengukava 2015 - 2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019:


14. oktoobril 2014 algatas Jõhvi Vallavolikogu “Jõhvi  - Kohtla-Järve linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia“ koostamise. 19. veebruaril 2015 toimus vallavolikogus strateegia I lugemine ning strateegia eelnõu avalik väljapanek toimus 23. veebruarist kuni  9. märtsini 2015 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avaliku väljapaneku käigus muutmisettepanekuid ei laekunud ning vastuväiteid ei esitatud. Avaliku arutelu koosolek toimus 10. märtsil 2015 kell 14:00 Jõhvi Vallavalitsuses. 26. märtsil 2015 kinnitas volikogu strateegia määrusega nr 47

Otselink strateegiadokumendile (PDF)


14. augustil 2014. a algatas Jõhvi Vallavolikogu Jõhvi valla arengukava 2014-2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015-2018 täiendamise. Täiendamise avalik väljapanek toimus 19. augustist kuni 2. septembrini vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avalik arutelu toimus 3. septembril kell 15.00 vallavalitsuses. 14. oktoobril 2014 kinnitas vallavolikogu määrusega nr 25 täiendatud arengukava ja eelarvestrateegia.

 


Eelmised muutmised:

17. aprillil 2014. a algatas Jõhvi Vallavolikogu “Jõhvi valla arengukava 2013 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2014 – 2017” täiendamise. Täiendamise avalik väljapanek toimus 22. aprillist 2014 kuni 5. maini 2014 vallavalitsuses ning veebilehel www.johvi.ee. Avalik arutelu toimus 7. mail 2014. Täiendavaid ettepanekuid avalikkuse poolt ei esitatud.
15. mail 2014 võttis vallavolikogu määrusega nr 15 vastu täiendatud arengukava:

Jõhvi valla arengukava 2014 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2015 – 2018
 19. detsembril 2013. a algatas Jõhvi Vallavolikogu “Jõhvi valla arengukava 2013 – 2020 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2014 – 2017” täiendamise. Täiendamise avalik väljapanek toimus 20. detsembrist 2013 kuni 3. jaanuarini 2014. Avaliku väljapaneku ajal esitati kokku viis ettepanekut ühe isiku (AS Eesti Energia Kaevandused) poolt.

Avaliku arutelu protokoll 7. jaanuaril 2014 koos avaliku väljapaneku ajal esitatud muutmisettepanekutega.

Vallavolikogu otsustas käesoleva arengukava täiendamise käigus AS Eesti Energia Kaevandused poolt tehtud ettepanekuid mitte arvesse võtta, kuid neid menetletakse arengukava ja eelarvestrateegia korralise uuendamise käigus 2014. a II ja III kvartalis.

 
PDF formaadis failide vaatamiseks võib kasutada Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html või Foxit Readerit, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/