Sa oled siin

Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 28. jaanuari 2014 korraldusega nr 97 Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu (koostanud Jõhvi Vallavalitsus, töö nr DP9). Detailplaneeringuga lahendatakse planeeringu maa-ala ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine äri-, majutus- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks, sh ujula ja jäähalli püstitamiseks ning planeeringuala liikluskorralduse lahendamiseks. Planeeritav ala hõlmab täielikult 41 kinnistut, osaliselt kolme kinnistut ning jätkuvalt riigiomandis olevat maa-ala ja asub Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelisel alal. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga. Planeeritava ala täpsustatud suurus on ca 13,3 ha.
Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee/avaleht/planeeringute register/valida vastav planeering – DP-142).