Sa oled siin

Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsuses ja Jõhvi Keskraamatukogus 23.12.201-6.01.2014 toimunud Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitas Keskkonnaamet Viru regioon ettepaneku täpsustada detailplaneeringu lahenduses Jõhvi linna pargi ja allee alale kavandatud galerii hoonestusalal raie vajadust. Jõhvi Vallavalitsus võttis 13.01.2014 korraldusega nr 72 seisukoha, et esitatud ettepanek on põhjendatud ja korrigeeris planeeringu seletuskirja ja jooniseid ning esitas planeeringu täiendavalt Keskkonnaameti Viru regioonile nõusoleku saamiseks. Avalik arutelu toimus 22.01.2014, Keskkonnaameti esindajad kohal ei viibinud. Avaliku arutelu tulemusena ühtegi vastuväidet üles ei jäänud ning arutelu tulemusena otsustati peale Keskkonnaametilt täiendava nõusoleku saamist esitada detailplaneering vallavalitsuse istungile kehtestamiseks. Avaliku arutelu tulemuste kohta saab infot ka Jõhvi valla veebilehelt (www.johvi.ee) planeeringute registrist, kus saab tutvuda esitatud ettepanekute, Jõhvi Vallavalitsuse seisukohtade ning avaliku arutelu protokolliga.