Sa oled siin

Jõhvi Linnavolikogu 14. märtsi 2002 määruse nr 27 „Tallinn-Narva raudtee, Rakvere ja Jaama tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine” osaliselt kehtetuks tunnistamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu 19.12.2013 otsusega nr 15 tunnistati osaliselt (ca 7434 m²suurune maa-ala Jaama tn 10 kinnistu ning sellega piirneva reformimata riigimaa osas) kehtetuks Jõhvi Linnavolikogu 14. märtsi 2002 määrus nr 27 „Tallinn-Narva raudtee, Rakvere ja Jaama tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine”, kuna maa-ala omanikud on loobunud planeeringu elluviimisest.