Sa oled siin

Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna, Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 23.12.2013– 06.01.2014 tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee/avaleht/planeeringute register/valida DP-142). Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu kohta esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Detailplaneeringuga lahendatakse planeeringu maa-ala ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine äri-, majutus- ja ühiskondlike hoonete ehitamiseks, sh ujula ja jäähalli püstitamiseks ning planeeringuala liikluskorralduse lahendamiseks. Planeeritav ala hõlmab täielikult 41 kinnistut, osaliselt kolme kinnistut ning jätkuvalt riigiomandis olevat maa-ala ja asub Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelisel alal. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga. Planeeritava ala täpsustatud suurus on ca 13,3 ha.