Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi vallasekretäri ametikoha täitmiseks

21.03.2019

Vallasekretäri ametikoha eesmärgiks on valla töö järjepidevuse tagamine ning seaduse ja muude õigusaktidega vallasekretärile pandud kohustuste täitmine. Nõuded kandidaadile: olema kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lg 2 nõuetele vasta...  Loe edasi »

Statistika

Rahvaarv: 11 491
Pindala: 124 km²
Suurim asula: Jõhvi linn (9812)
Koole: 2
Lasteaedu: 1 (3 maja)
Külasid: 11, 1 alevik
Huvikoole: 4