Sa oled siin

Valimiskomisjon

Valla valimiskomisjon moodustati Jõhvi Vallavolikogu 15. detsembri 2016 otsusega nr 231.

valimiskomisjoni esimees: Piia Lipp, vallasekretär
valimiskomisjoni liikmed: Ellu Blok

Külli Korsten

Silver Peepmaa

Riho Sillar

Ingrid Spitz

Asta Õilsalu

valimiskomisjoni asendusliikmed:

Merike Vahe

Kristel Lehtse

Info: 

vallasekretär Piia Lipp, tel 336 3746 või 525 3825, e-post piia.lipp@johvi.ee

elukoha (rahvastikuregistri) küsimustes registripidaja Külli Korsten, tel 336 3777 või 506 9180, e-post kylli.korsten@johvi.ee.

 

Jõhvi Vallavalitsuse 10. jaanuari 2017 korraldusega nr 2111 "Jõhvi valla valimiskomisjoni asukoha määramine" määrati valimiskomisjoni asukohaks Jõhvi Vallavalitsuse ruumid aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595.

16. jaanuari 2017 koosolekul valis valimiskomisjon aseesimehe - Riho Sillar ja määras komisjoni tööaja (vastavad otsused valla valimiskomisjoni otsuste all), mis on valimiskomisjoni esimehe (vallasekretär) tavaline tööaeg (tööpäevadel 8:00 – 16:30) järgmiste erisustega:

1) 5. septembril 2017 kell 13:00 – 18:00;

2) juhul kui kandidaatide registreerimiseks esitatakse dokumendid 5. septembril 2017 vahetult enne kella 18:00 ning selgub, et ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente, et dokumentides on andmeid puudu või et esitatud dokumentides on vigu, mida ei ole võimalik kohe parandada, töötab komisjon ka 7. septembril 2017 kuni parandatud dokumentide esitamiseni kuid mitte kauem kui kella 18:00ni;

3) eelhääletamise päevadel 5. kuni 8. oktoober 2017 k.a ning 9. kuni 11. oktoober 2017 k.a kell 12.00 – 20.00;

4) valimiste päeval, 15. oktoobril 2017, alates kella 9.00st kuni kõikidelt jaoskonnakomisjonidelt hääletus- ja valimistulemuste dokumentide vastuvõtmiseni valimiskomisjonis;

5) 16. oktoobril 2017 alates kella 10.00st kuni hääletamistulemuste kindlakstegemiseni valimiskomisjonis.

Valimiskomisjoni esimees võib valla valimiskomisjoni kokku kutsuda ka muul ajal, vastavalt vajadusele.

 

Jõhvi valla valimiskomisjon otsustas 2. oktoobri 2017 otsusega nr 73 alustada jaoskonnakomisjonide protokollides olevate andmete õigsuse kontrollimist hääletussedelite ülelugemise teel 16. oktoobril 2017 algusega kell 10:00 vallavalitsuse hoone II korruse suures saalis.