Sa oled siin

2013 volikogu valimine

Jõhvi Vallavolikogu 20. juuni 2013 otsusega nr 254 moodustati Jõhvi valla valimisringkond ja määrati volikogu järgmise koosseisu liikmete arv

Seoses kohaliku omavalitsuse volikogu valimisega 20. oktoobril 2013:

 • määras Jõhvi Vallavalitsus 30. juuli 2013 korraldusega nr 3429 Jõhvi valla valimiskomisjoni asukohaks Jõhvi vallavalitsuse ruumid aadressil Jõhvi linn, Keskväljak 4
 • määras Jõhvi valla  valimiskomisjoni 31. juuli 2013 otsusega nr 4 valla valimiskomisjoni tööajaks igal tööpäeval alates 21. augustist kuni 20. oktoobrini 2013 kell 14.00 – 15.00, järgmiste erisustega:
  • ajavahemikul 21. augustist kuni 5. septembrini 2013 k.a ja 11. septembril 2013 tööpäevadel kell 13.00 – 16.00;
  • 10. ja 12. septembril 2013 kell 13.00 – 18.00;
  • eelhääletamise päevadel 10. kuni 17. oktoober 2013 k.a kell 12.00 – 20.00;
  • valimiste päeval, 20. oktoobril 2013, alates kella 9.00st kuni kõikidelt jaoskonnakomisjonidelt hääletus- ja valimistulemuste dokumentide vastuvõtmiseni valimiskomisjonis;
  • 21. oktoobril 2013 alates kella 10.00st kuni hääletamistulemuste kindlakstegemiseni valimiskomisjonis.

Jõhvi Vallavalitsuse 6. augusti 2013 määrusega nr 23 moodustati Jõhvi vallas neli valimisjaoskonda.

Kandideerimisdokumendid 2013. a volikogu valimistel

Erakond

Valimisliit

Üksikkandidaat

23. augustil 2013 registreeris valimiskomisjon otsusega nr 6 valmisliidud Jõhvi Heaks ja Jõhvi-meie kodu

29. augustil 2013 kinnitas valimiskomisjon otsusega nr 7 registreeritud erakondadele, valimisliitudele ja üksikkandidaatidele registreerimisnumbri andmiseks liisu heitmise aja ja koha - 13. september 2013, Jõhvi Vallavalitsuse konverentsisaal, algus kell 15.00

3. septembril 2013 registreeris valimiskomisjon otsusega nr 9 valimisliidu Teine Eesti

6. septembril 2013 registreeris valimiskomisjon otsusega nr 10 valimisliidu Jõhvi Noored

Jõhvi valla valimiskomisjon registreeris 20. oktoobri 2013 kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks nõuetekohaselt esitatud kandidaadid 11. septembril 2013:

13. septembril 2013 registreeris valimiskomisjon Jõhvi valla valimisringkonna kandidaadid otsusega nr 18 ning koostas kandidaatide koondnimekirja ja ülevallalise nimekirja.

26. septembri 2013 otsusega nr 21 määras valimiskomisjon hääletamistulemuste kindlakstegemise ja häälte ülelugemise aja ja koha.

Valla valimiskomisjon tegi 21. oktoobril 2013 (protokoll nr 12) algusega kell 10:00 kindlaks hääletamis- ja valimistulemused ning kinnitas need valimiste infosüsteemis.

20. novembri 2013 Jõhvi valla valimiskomisjoni koosolekul:

25. novembril 2013 tegi valla valimiskomisjon otsusega nr 31 kindlaks Jõhvi Vallavolikogu esimehe valimistulemuse.

Jõhvi valla valimiskomisjoni 27. novembri 2013 koosolekul lõpetati otsusega nr 32 ennetähtaegselt ühe volikogu (asendus)liikme volitused ning otsusega nr 33 peatati ühe volikogu liikme volitused ja määrati asendusliige.

Valimiskomisjoni 4. detsembri 2013 otsusega nr 35 määrati vallavanema ja valitsuse liikmete asendusliikmed Jõhvi Vallavolikogus.