Sa oled siin

L, 2017-12-02 11:07

Jõhvi Vallvalitsus kuulutas välja veebihanke "Bussiveoteenuse osutamine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 12. detsembriks 2017 kell 11:00.
Jõhvi Vallavalitsuse korraldus nr 37 01.1.2017 koos lisadega

T
äidetavad vormid hankedokumentide juurde:

R, 2017-11-17 14:55

Jõhvi Vene Põhikool korraldab veebihanke "Jõhvi Vene Põhikooli kolimine" ja ootan potentsiaalsetelt pakkujatelt hankedokumentidele vastava pakkumuse esitamist 24. novembril kella 11:00ks.

Hankedokumendid:

1. Kolimisteenus Jõhvi PK

2. Lisa 6

N, 2017-11-16 15:32

Jõhvi Vallvalitsus kuulutas välja veebihanke "Audiitorteenuse ostmine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 23. novembril 2017 kella 11:00ks.

Jõhvi Vallavalitsuse korraldus 2745 13.11.2017 koos lisadega

N, 2017-11-16 15:24

Jõhvi Vallavalitsus lõpetas veebihanke „Audiitorteenuse ostmine” seoses Audest Audiitorteenuste OÜ esitatud ainsa pakkumuse tagasilükkamisega.

Vallavalitsuse korraldus nr 2744 13.11.2017

T, 2017-08-15 14:20

Jõhvi Vallvalitsus kuulutas välja veebihanke "Lasteaia Sipsik parkla ja sissesõidutee asfalteerimine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 22. augustil 2017 kella 11:00ks.

Lisad:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Hinnapakkumus

4. Hankelepingu projekt

5. Tehniline kirjeldus

6. VHD

K, 2017-06-28 10:41

Jõhvi Vallvalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi tänavalõikude osaline remont" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 4. juulil 2017 kella 11:00ks.

Lisad:

1./sites/default/files/VHD_0.doc

2./sites/default/files/vormid.doc

3. /sites/default/files/vastavustingimused.doc

4./sites/default/files/kvalifitseerimistingimused.doc

5./sites/default/files/tehniline%20kirjeldus.doc

6. /sites/default/files/hankeleping.doc

7./sites/default/files/hinnapakkumus.doc

8./sites/default/files/korraldus.doc

T, 2017-06-13 13:22

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas riigihangete registris 12.06.2017 korraldusega nr 2425 välja lihthanke "HEV ruumide ehitus"  ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitada hankedokumentidele vastav pakkumus 21.06.2017 kella 11:00ks.

T, 2017-05-30 15:43

Jõhvi Vallavalitsus korraldas riigihanke "Tehnilise valve teenus, valveseadmete, automaatse tulekahjusignalisatsiooniseadmete ja turvavalgussüsteemide hooldus" ja avaldas hankedokumendid riigihangete registris (viitenumber 187343). Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.06.2017.

Lehed