Sa oled siin

T, 2018-08-14 12:58

Jõhvi vallavalitsus korraldas veebihanke "Rakvere tn laste mänguväljaku katendi remont" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 23.08.2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:
1. Korraldus
2. Alusdokument
3. Vormid
4. Tehniline kirjeldus
5. Hankelepingu projekt
6. Hinnapakkumus

 

T, 2018-08-14 12:47

Jõhvi vallavalitsus korraldas veebihanke "Hulkuvate loomade püüdmine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 23.08.2018 kella 11:00ks.

Dokumendid:
1. Korraldus
2. Alusdokument
3. Vormid
4. Hankelepingu projekt
5. Hinnapakkumus
6
. Tehniline kirjeldus

K, 2018-08-08 10:20

Jõhvi vallavalitsus korraldas veebihanke "Mustkatte ehitamine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 15.08.2018 kella 11:00ks

Lisatud dokumendid:

1. Korraldus
2. Alusdokument
3.Tehniline kirjeldus
4. Hankelepingu projekt
5. Vormid
6. Hinnapakkumus

R, 2018-06-15 11:07
  1. Korraldada veebihange „Veski ja Viru tn vahelise lõigu teekatendi taastusremont” hankelepingu täitmise tähtajaga ehitustööde osas 1 kuu ja garantiiaja osas 12 kuud, kokku 13 kuud.
  2. Riigihanke korraldamiseks kehtestada punktis 1 nimetatud veebihanke alusdokumendid (HD ja selle lisad kokku 26 lehel).
  3. Kinnitada hanke eest vastatavateks isikuks hankespetsialist Jüri Nael.
  4. Kinnitada punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks 30 213 eurot käibemaksuta.
  5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
  6. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaidlustuse Rahandusministeeriumi juures asuvale vaidlustuskomisjonile riigihangete seaduses sätestatud korras ja tähtajal.
E, 2018-06-11 13:33
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ning Jõhvi Vallavolikogu 15. märtsi 2018 määruse nr 12 „Jõhvi valla hankekord“ § 8 lõike 1, annab vallavalitsus korralduse:
1.  Korraldada veebihange „Pindamine” hankelepingu täitmise tähtajaga ehitustööde osas 1 kuu ja garantiiaja osas 12 kuud, kokku 13 kuud.
2.  Riigihanke korraldamiseks kehtestada punktis 1 nimetatud veebihanke alusdokumendid (HD ja selle lisad kokku 26-l lehel).
3.  Kinnitada hanke eest vastatavateks isikuks hankespetsialist Jüri Nael.
4.  Kinnitada punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatavaks maksumuseks 20 000 eurot käibemaksuta.
 
 
K, 2018-06-06 09:03

Jõhvi Vallavalitsus korraldas 5. juuni 2018 korraldusega nr 437 veebihanke "Jõhvi Vene Põhikooli spordikompleksi fassaadi rekonstrueerimine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 13. juunil 2018 kella 11:00ks.

Hankedokumendid:

1. Korraldus

2. Vormid 

3. Hinnapakkumus

4. Hankelepingu projekt

5. Tehniline kirjeldus

6. Alusdokument

7. Joonised

8. Joonised

Küsimus:

palun selgitada, täpsustada Jõhvi Vene Põhikooli spordikompleksi fassaadi rekonstrueerimisel kasutatava Tsementkiudplaadi paksus. Olemasolevatel joonistest pole plaadi paksus märgitud.

Vastus:

alumised plaadid (fassaadijoonistel halliks värvitud fassaadi osad) teeme paksusega 10mm, kõik ülejäänud 8mm. 

K, 2018-05-30 08:59

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas 29.05.2018 korraldusega nr 394 välja veebihanke "Jõhvi valla kinnistusiseste teede (korteriühistute teede) remont" ja ootab potentsiaalseid pakkumisi 7. juunil 2018 kella 11:00ks.

Lisad:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Hinnapakkumus

4. Vastavustingimused

5. Hankelepingu projekt

6. Kvalifitseerimistingimused

Selgitus: lisas "Vormid" jätab pakkuja "viitenumbri" koha täitmata

T, 2018-05-22 09:18

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas 21.05.2018 korraldusega nr 379 välja veebihanke "Kombikatla soetamine Jõhvi Vene Põhikoolile" ja ootab potentsiaalseid pakkumisi 31. mail 2018 kella 11:00ks.

Lisad:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Hinnapakkumus

4. Hankelepingu projekt

5. Tehniline kirjeldus

Küsimus:

Tekkis küsimus, kas pakkumus tuleb saata digiallkirjastatult Teie e-mailile?
Vastus:Võimalus on valida kahe variandi vahel, kas saadate digiallkirjastatult minu e-mailile või saadate ümbrikus Jõhvi Vallavalitsusele aadressil: Kooli 2, 41595 Jõhvi linn 

Küsimus:

Soovime täpsustada:

1. Kas kombikatel peab kinnituma põranda külge kahe tugijalaga?

2. Kummas tugijalas peavad paiknema kommunikatsioonid – vesi ja elekter? Kas katla ees seistes vaadates vasakus või paremas tugijalas?

3. Kas katla pesuhari peab olema põhjasegaja külge kinnitatav või on see mõeldud eraldi käsitsi kasutamiseks?

4. Pos 3.7 on nõutud  - üleni roostevabast terasest konstruktsioon. Kas selle all on mõeldud ka katla sisekonstruktsiooni?

Vastus: 

1. Jah, peab kinnituma põranda külge kahe tugijalaga.
2. Paremas
3. Peab olema mehhanism, mida saab kinnitada.
4. Jah, ka sisekonstruktsiooni.

Küsimus:

 3.17  katlapesuhari mõõdud (mm) 100 x 370 x 325;

Kas see, tähendab, et katlaga komplektis tuleb pakkuda pesulaba ehk siis segajat harjadega, mis pannakse peale tööd katlasse segaja asemele ja käivitatakse katel ning ta peseb ennast ise puhtaks.

Või on selle all silmas peetud, et peame pakkume lihtsalt harja mõõtudega 100 x 370 x 325 mm katlale lisaks.

Vastus:

Hankija pidas silmas katlapesu mehhanismi. 

E, 2018-05-14 11:22

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Jõhvi kesklinna promenaadi ja kergliiklustee pikendamine Ahtme piirini, I etapi ehitustööd" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama pakkumus 06.06.2018. Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris (viitenumber 197582).

E, 2018-05-14 11:19

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Jõhvi Vene Põhikooli mööbli ja sisustuse soetamine" ja ootab potentsiaalseid pakkujaid esitama pakkumus 25.05.2018. Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris (viitenumber 197549).

Lehed