Sa oled siin

N, 2017-12-14 13:06

Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja veebihanke „Jõhvi kalmistul hauakaevamise ja matmisteenuse osutamine” ning kutsub potensiaalseid pakkujaid esitama pakkumus 27.12.1017 11.00
Jõhvi Vallavalitsuse korraldus 43, 12.12.2017
Veebihanke dokumendid

K, 2017-12-13 14:23

Jõhvi vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Korraldatud jäätmevedu Jõhvi vallas". Hankedokumendid on avaldatud riigihangete registris viitenumbri 193324 all.

K, 2017-12-13 14:20

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas 12. detsembri 2017 korraldusega nr 44 välja veebihanke "2018.a kalmistujäätmete vedu" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus hiljemalt 20. detsembril kell 11:00

Hankedokumendid:

1. korraldus

2. alusdokument 

3. vormid

4. hankelepingu projekt

5. tehniline kirjeldus

6. hinnapakkumus

Täpsustus: suurjäätmete koguse arvestusühikuks on tonn.

L, 2017-12-02 11:07

Jõhvi Vallvalitsus kuulutas välja veebihanke "Bussiveoteenuse osutamine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 12. detsembriks 2017 kell 11:00.
Jõhvi Vallavalitsuse korraldus nr 37 01.1.2017 koos lisadega

T
äidetavad vormid hankedokumentide juurde:

R, 2017-11-17 14:55

Jõhvi Vene Põhikool korraldab veebihanke "Jõhvi Vene Põhikooli kolimine" ja ootan potentsiaalsetelt pakkujatelt hankedokumentidele vastava pakkumuse esitamist 24. novembril kella 11:00ks.

Hankedokumendid:

1. Kolimisteenus Jõhvi PK

2. Lisa 6

N, 2017-11-16 15:32

Jõhvi Vallvalitsus kuulutas välja veebihanke "Audiitorteenuse ostmine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 23. novembril 2017 kella 11:00ks.

Jõhvi Vallavalitsuse korraldus 2745 13.11.2017 koos lisadega

N, 2017-11-16 15:24

Jõhvi Vallavalitsus lõpetas veebihanke „Audiitorteenuse ostmine” seoses Audest Audiitorteenuste OÜ esitatud ainsa pakkumuse tagasilükkamisega.

Vallavalitsuse korraldus nr 2744 13.11.2017

T, 2017-08-15 14:20

Jõhvi Vallvalitsus kuulutas välja veebihanke "Lasteaia Sipsik parkla ja sissesõidutee asfalteerimine" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 22. augustil 2017 kella 11:00ks.

Lisad:

1. Korraldus

2. Vormid

3. Hinnapakkumus

4. Hankelepingu projekt

5. Tehniline kirjeldus

6. VHD

K, 2017-06-28 10:41

Jõhvi Vallvalitsus kuulutas välja veebihanke "Jõhvi tänavalõikude osaline remont" ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitama hankedokumentidele vastav pakkumus 4. juulil 2017 kella 11:00ks.

Lisad:

1./sites/default/files/VHD_0.doc

2./sites/default/files/vormid.doc

3. /sites/default/files/vastavustingimused.doc

4./sites/default/files/kvalifitseerimistingimused.doc

5./sites/default/files/tehniline%20kirjeldus.doc

6. /sites/default/files/hankeleping.doc

7./sites/default/files/hinnapakkumus.doc

8./sites/default/files/korraldus.doc

Lehed