5.03.19
 
Vabariigi President kuulutas 22. veebruaril 2019 välja 26. mail 2019 mais toimuvad Euroopa Parlamendi valimised.
 
Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ning kellelt ei ole seadusega hääletamise õigust piiratud (valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust). 
Hääletamisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks, kelle püsiv elukoht on Eestis (tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse ning kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud.
 
16. - 19. mail 2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas (12:00 - 20:00), 20. - 22. mail 2019  toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades (12:00 - 20:00), 16. - 22. mail 2019 toimub elektrooniline hääletamine (algab 16. mail kell 9.00, on ööpäevaringne, lõpeb 22. mail kell 18.00).
26. mai 2019 on valimispäev, valimisjaoskonnad on avatud 9:00 - 20:00.